Balustrades

De balustrades zijn sinds 2011 onderworpen aan een normering, die wij nauwgezet opvolgen. Toch krijgen we nog regelmatig aanvragen, zelfs door professionelen, waarbij er geen rekening wordt gehouden met de verplichte normering. Aarzel dus niet om ons te informeren…

 

Categorie 1 gaat voornamelijk over de keuze van het materiaal, inox of staal of aluminium

Hiervoor werken we met subcategorieën : welke behandeling dient het materiaal te ondergaan, zandstralen, lakken, anodiseren, galvaniseren of een combinatie van deze behandelingen. De plaats waar de balustrades komen speelt hier ook een belangrijke rol : binnenin een woning of buiten, (vb. kust…)

Categorie 2 gaat voornamelijk over welk type balustrade, verticale – horizontale – beglaasde balustrades. Hiervoor geven we u graag gepast advies; betreft dit een eigen project (gemakkelijker te onderhouden) of een project waarbij u zelf niet de bewoner bent… Ook de ligging is belangrijk (vb. kust)

 

Ons advies, bel ons, wij delen graag met u onze 15 jarige expertise.